ਚਮੜੀ ਦੇ ਹਰ ਰੋਗ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਦ ਵਾ ਈ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ਼

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚ-ਮ-ੜੀ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਚਿਹਰੇ ਉੱਪਰ ਲਾਲ ਲਾਲ ਦਾਣੇ ਧੱਬੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾ-ਰ-ਸ਼ ਵ ਰ ਗੀ ਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂ-ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰ-ਦ-ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਚਮੜੀ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤ ਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਚ-ਮ-ੜੀ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ

ਸੋ-ਰਾ-ਇ-ਸਿ-ਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਥੇ ਅੱਜਕਲ ਲੋਕ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਿੱ-ਖੀ-ਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਜਹਾਦੀਅਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਨਮਕ ਤੋਂ ਤੁ ਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਰੋਟੀਆਂ ਵਿਚ ਨਮਕ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਮਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਉਣਾ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚ ਮ ਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਾਹ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀਆਂ ਸ ਬ ਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੌਕੀ ਦਾ ਜੂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੁਕੰਦਰ ਦਾ ਜੂਸ ਗਾਜਰ ਦਾ ਜੂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿ ਕ ਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ

ਤੁਸੀਂ ਨਮਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਮਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਫਰੂਟ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਰ ਦੀ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਣਕ ਦਾ ਦਲੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਜਵਾਰ ਬਾਜਰਾ ਮੱਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਕੇ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਵਿਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋ-ਟੀ-ਆਂ ਖਾਇਆ ਕਰੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ

ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜ ਲ ਦੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋ-ਲ-ਡ ਡ-ਰਿੰ-ਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਮਿਰਚ ਮ-ਸਾ-ਲੇ ਵਾ ਲੀ ਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋ-ਰਾ-ਇ-ਸਿ-ਸ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਦਿੱ ਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰਾ

ਨੁਸਖਾ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋ-ਰਾ-ਇ-ਸਿ-ਸ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਸੋ-ਰਾ-ਇ-ਸਿ-ਸ ਇੱਕ ਲਾਲ ਦਾਣਿਆਂ ਲਈ ਲਾਲ ਧੱਬਿਆਂ ਲਈ ਚ-ਮ-ੜੀ ਦੀ ਉਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾ-ਰ-ਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਜ-ਲ-ਣ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਾ-ਹ-ਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡਿਓ ਦੇ ਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਮੰਗਾਉਣੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Comment