ਸੱਭ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ-ਸਾਈਟਿਕਾ ,ਨਾੜ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋਈ ਹੋਵੇ,ਸਲਿੱਪ ਡਿਸਕ ,ਲੱਕ ਦਾ ਦਰਦ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਾਈਟਿਕਾ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ,ਭਾਵ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਲੱ-ਤ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਦੱ-ਬੀ ਹੋਈ ਨਾ-ੜ, ਖੂ-ਨ ਦਾ ਰੁਕ ਜਾਣਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਰਦ ਨੂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿਚ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜਿਆਦਾ ਭਾਰ ਘ-ਟ-ਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਜ਼ਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਲੱਤ ਵਿਚੋ ਖੂ-ਨ ਜੰ-ਮ-ਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਵੀਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਖ਼ੂ-ਨ ਏਨਾ ਗੰ-ਦਾ ਹੋ, ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੂ-ਨ ਜੰ-ਮ-ਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮ-ਸਾ-ਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਿੱ-ਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਕੋਈ ਦ-ਬਾ-ਅ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਾਈ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਈ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦ-ਬਾ-ਅ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖ਼ੂ-ਨ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,

ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾ-ੜਾਂ ਦੇ ਦ-ਬਾ-ਅ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜਿਆਦਾ ਤਰ ਸਾਨੂੰ ਕਮਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਲੱ-ਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਉਪਰ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਤੋ ਨਾ-ੜ ਦੱ-ਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੁਸੀ ਉਹਨਾ ਚੀਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰ-ਹੇ-ਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ,

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਟੀਆ ਚੀਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰ-ਹੇ-ਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ,ਵਾਈ ਨੂੰ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੇਥੀ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕ ਚੱਮਚ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਠੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਥੀ ਦਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਅਖਰੋਟ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ

ਹੋ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਰ ਚਮਚ ਗੀ-ਲੌ-ਏ ਦਾ ਜੂਸ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ-ੜਾਂ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਵਾ-ਇ-ਰ-ਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਗੁਣਗੁਣੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿਚ, ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ,

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਭਾਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦ-ਬਾ-ਉ-ਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ,ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ, ਸਾਈਂ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ, ਵਿਚ ਰੰਗ ਫਿੰਗਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪੋਟੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉਪਰ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਚ-ਮ-ੜੀ ਤੇ ਓਸੇ ਹੀ

ਉਂਗਲ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਪੈਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦ-ਬਾ-ਉ-ਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਹੀ ਹੱਥ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਅੰਗੂਠਾ ਤੇ ਉਂਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਜੋੜ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦ-ਬਾ-ਉ-ਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ-ਬਾ-ਅ ਦੇਣਾ ਹੈ,

ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਜਦੋ ਆਪਣਾ ਗੁਟ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦ-ਬਾ-ਉ-ਣਾ ਹੈ, ਉਸਤਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਹਥ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿਚ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਾਰ ਦ-ਬਾ-ਉ-ਣ ਹੈ, ਏਕ ਹਫਤਾ ਤਾ ਤੁਸੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੱਲ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਉਂਗਲੀ ਚੀਚੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਉਂਗਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਨੂੰ

ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦ-ਬਾ-ਉ-ਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਦ-ਬਾ-ਉ-ਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾ-ਈ-ਟਿ-ਕਾ ਦਾ ਦ-ਰ-ਦ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਦ-ਬਾ-ਉ-ਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪੈਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀ ਚਾਹੀਦਾ

ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੇ ਗਿਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡ-ਬਾ-ਉ-ਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿ-ਰੰ-ਤ-ਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਤੇ,ਇਸ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ

ਨੂੰ ਵੀ ਸੁ-ਧਾ-ਰ-ਨਾ ਹੈ ਇਸ ਪ-ਰ-ਬ-ਤ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੁ-ਕ-ਤਿ-ਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਓ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.