ਪੇਟ ਦੀ ਧੁਨੀ ਵਿਚ ਇਹ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਨੇਕਾਂ ਰੋਗ ਦੂਰ

ਪੇਟ ਦੀ ਧੁਨੀ ਵਿਚ ਇਹ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਨੇਕਾਂ ਰੋ-ਗ ਦੂ-ਰ,ਇਸ ਨਾਲ ਗਠੀਏ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋਗਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਪੈ-ਰਾ-ਲਾ-ਇ-ਸਿ-ਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੋ-ਗ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਰੋਗ ਲੋਕ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਾ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ,

ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੀਵਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੋਣਾ,ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਾ ਹੋਣ,ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਧੁੰਨੀ ਵਿੱਚ ਦ-ਵਾ-ਈ ਪਾਉਣੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ,ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾਵਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨਾ-ੜਾਂ ਦੀ ਬ-ਲੋ-ਕ-ਜ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਖ਼ੂ-ਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ,ਖੂ-ਨ ਦਾ ਵ-ਹਾ-ਅ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਗੈਸ ਤੇ-ਜਾ-ਬ,

ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੌ-ਲ ਹਾਈ ਬ-ਲੱ-ਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ, ਚ-ਮ-ੜੀ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਸਾਰੇ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬ-ਚੇ-ਦਾ-ਨੀ ਦੀਆਂ ਰ-ਸੌ-ਲੀ-ਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋਵੇ,ਹਰੇਕ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦ-ਵਾ-ਈ, ਇਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ,

ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ-ਮ ਸੰ-ਜੀ-ਵ ਹੈ ਇਹਨਾ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਹੈ 7658067935 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੱਸ ਕੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਬੱਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੁੰ-ਨੀ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ,

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਰੋ-ਗ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਤੁਸੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਨਿ-ਵਾ-ਰ-ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.