ਪੇਟ ਤੇ ਲੀਵਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਹੋਣਗੇ ਦੂਰ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਪੇਟ ਤੇ ਲੀਵਰ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਾੜ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੀਓ,ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤ੍ਰਿਫਲਾ,ਤ੍ਰਿਫਲਾ ਆਮ ਹੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਟ ਤੇ ਲੀਵਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਕਾ ਔਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਆਂਵਲੇ ਨਾਲ ਪੀਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਲਿਵਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਔਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ

ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਵਰ ਵਿਚ ਗਰਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸੁੱਕੇ ਔਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹੇੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਰੜਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹਰੜਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹਨ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਬਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੇ ਪੇਟ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਰੜ ਤੇ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਫਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਗਿਟਕਾਂ ਕੱਢ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਔਲੇ ਗਿਟਕਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਚਾਰ ਪੀਸ ਆਂਵਲੇ ਦੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ ਇੱਕ ਹਰੜ ਤੇ ਇਕ ਬਹੇੜਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਟ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਔਲਾ ਤਿੱਨ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਬਹੇੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਹਰੜ ਲੈਣੇ ਹਨ ਤੇਈ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸੌਂਫ ਦਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਉਪਰ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ

ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤਿੱਨ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਤਕ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਚਮਚ ਸੌਂਫ ਦਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰੜਾਂ ਤ੍ਰਿਫਲਾ ਤੇ ਤੇ ਆਂਵਲਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੱਕ ਜੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਤਿੱਨ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੌ ਗਰਾਮ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ

ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਆਵਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਰੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾੜ੍ਹਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਚਮਚ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਪੀਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਲੂਣ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਕਾਲਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਬ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *