ਪੇਟ ਗੈਸ ਲਈ ਕਮਾਲ ਦਾ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਸੀ ਮ-ਸਾ-ਲਾ ਤਿਆਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮ-ਸਾ-ਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਬਣ ਜਾਣਾ ਐ-ਸ-ਡਿ-ਟੀ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਪਚਨਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲਾ ਮ-ਸਾ-ਲਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਮ-ਸਾ-ਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ

ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਾਲ ਜੂ-ਝ-ਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਸਾਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕੰਮੋ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਨਮਕ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਇੱਕ ਚਮਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਮਚ ਭੁੰ-ਨਿ-ਆ ਹੋਇਆ ਜੀ-ਰਾ ਦਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਜੀਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਵੇ ਉਪਰ ਮੱਠੇ ਜਿਹੇ ਸੇਕ ਉੱਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੰ-ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭੁੰ-ਨਿ-ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ

ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਕਾਲੇ ਨਮਕ ਅਤੇ ਪੁੱਜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ-ਰਾ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲਾ ਦੇਣੇ ਹਨ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਚੁਟਕੀ ਹੀਂਗ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਚੁਟਕੀ ਆਮ ਚੂਰਾ ਪਾਊਡਰ ਦਾਮ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹ ਮ-ਸਾ-ਲਾ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ

ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਜੂਸਰ ਜਾਂ ਗ-ਰਾ-ਈਂ-ਡ-ਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹ ਮ-ਸਾ-ਲਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਅਤੇ ਇਹ ਮਸਾਲਾ ਪੇਟ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਠੰਢਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਚਾਟ ਮਸਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ

ਜੋ ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਮ-ਸ਼ਾ-ਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਇਹ ਮ-ਸਾ-ਲਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮ-ਸਾ-ਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਆਦ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.