ਸਫ਼ੈਦ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਾਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਝ-ੜ-ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼-ਬ-ਰ-ਦ-ਸ-ਤ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਵਾਲ ਚਿੱ-ਟੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਲ ਚਿੱ-ਟੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾ-ਲੇ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਝ-ੜ-ਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕੇਗਾ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅ-ਸਾ-ਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹ ਆਮ ਹੀ ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸ-ਮੱ-ਗ-ਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਨਿ-ਖਾ-ਰ-ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਰੁੱਖੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰ-ਬਾ-ਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ

ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾਲ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਹਨ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਹੇਅਰ ਸੈਲ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਇ-ਨ-ਫੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀਕ ਕੁੱ-ਟ ਕੇ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੌਂਜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੋ-ਥ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ

ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀਕ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਕਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅੱਧੀ ਕਟੋਰੀ ਤੇਲ ਦੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਿੰ-ਬੂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਰਸ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਦੇ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਚਮਚ ਕਲੋਂਜੀ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਪੋਸਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਭਾਂਡੇ ਵਿਚ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੋਲੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਦਸ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਣੀ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.