ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਲ ਗਾ ਓ ਪਾਓ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ-ਗੋਰਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਆਪਣੇ ਚੇਹਰੇ ਨੂੰ ਸਾਫ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ ਸ ਤੇ ਮਾ ਲ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੇਹਰਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਓ ਅੱਜ ਆਪਾ ਤੁਹਨੂੰ ਗਲੈਸ੍ਰੀਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ਼ਾ ਗਏ ਕਿਵੇ ਇਸਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਆਪਣਾ ਚੇਹੇਰਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁ ਹਾ ਡੀ ਸ੍ਕਿਨ ਚਮਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸਦਾ ਇਤੇਮਾਲ ਬਹੁਤ ਦਵਾਈਆਂ ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਚੇਹਰੇ ਤੇ ਨਮੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਗਰਮੀਆਂ ਚ

ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ ਹਿ ਲਾ ਸੋਫ ਦੇ ਬੀਜ ਲੈਣੇ ਹਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ੍ਕਿਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੇ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਕੀਨ ਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਤੇ ਤਾਜਾ ਬਣਾਉਣ ਚ ਮਦਦ ਕ ਰ ਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਨੀ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਦੋ ਚਮਚ ਸੋਫ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ

ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਜਦੋ ਸੋਫ ਦਾ ਰੰਗ ਪਾਣੀ ਚ ਘੁਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਠੰ ਡਾ ਹੋਣ ਲਈ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਦੋ ਪੁਰਾ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਗੁਲਾਬ ਜਲ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਇਕ ਨਿਕੀ ਬੋਤਲ ਗੁਲਾਬ ਜਲ ਦੀ ਥੋਡ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਚ ਗੁਲਾਬ ਜਲ ਪਾ ਲੈ ਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚ ਥੋਡ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਗਲੈਸ੍ਰੀਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਬੋਤਲ ਚ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੀ ਫੁ ਹਾ ਰੇ ਵਾਲੀ

ਨਿੱਕੀ ਬੋਤਲ ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਦਿਨ ਚ 2 ਜਾ 3 ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਚੇਹਰੇ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀ ਕੀਤੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਇ ਸ ਤੇ ਮਾ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੇਹਰੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲਸ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਨੁਸਖਾ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਕ ਚਮਚ ਗਲਾਇਸਰੀਨ ਨੂੰ ਨਿਕੇ ਬਰਤਨ ਚ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਅਲੋਵੈਰਾ ਜੈ ਲ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਚਮਚ ਇਸਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਲੈਮਨ ਜੂਸ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸਦੀਆਂ 3 ਤੋਂ 4 ਬੂੰਦਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਹਰੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੁਜ ਹੀ ਮ ਹੀ ਨੇ ਚ ਤੁਹਡੀ ਸਕਿਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗਈ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਵਗੀ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪ ਹੁੰ ਚਾ ਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *