ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਇਹ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਪੈਣਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਰੁ-ਕਾ-ਵ-ਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰੇ ਚ-ੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਨੇਪਰੇ ਚ-ੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਂਜ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਸ-ਮ-ਝ-ਣ ਤੋਂ ਅ-ਸ-ਮ-ਰੱ-ਥ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁ-ਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਕੋਨਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਬਣਦੇ ਨ੍ਹੀਂ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਰੁ-ਕਾ-ਵ-ਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤੈ ਕੀ ਏ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ

ਦੀ ਭ-ਰੋ-ਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਭ-ਰੋ-ਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚੋਣਾਂ ਓਏ ਕਿਸਾਨੋ ਅੱਜ ਸ-ਮ-ਝ-ਣਾ ਬੁੰ-ਗਾ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਅੱਜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਧ-ਰ-ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਪਨਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵ-ਹਿ-ਮਾਂ, ਭ-ਰ-ਮਾਂ, ਕ-ਰ-ਮ, ਕਾਂ-ਡ, ਪਾ-ਖੰ-ਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭ-ਰੋ-ਸਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਭ-ਰੋ-ਸਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾ-ਰ-ਦਾ ਜੀ ਨੂੰ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਭ-ਰੋ-ਸਾ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਜੀਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵੀ ਭ-ਰੋ-ਸਾ ਹੋਵੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮਾ-ਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾ ਪਹਿਨੋ ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਸਭ ਤਿਆਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭ-ਰੋ-ਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਕਸਾਰ ਛੱ-ਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਭ-ਰੋ-ਸਾ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇ

ਭ-ਰੋ-ਸਾ ਕਰਦੇ ਪਾ-ਤ-ਸ਼ਾ-ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਹਰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਤੇਰਾ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਸੰ-ਤ ਕਦੋਂ ਕੀ ਸਦਾ ਬੇਕਾਰੀ ਤੇ ਸਦਾ ਮੰਨਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਟੁੱ-ਟ ਜਾਂਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱ-ਧ-ਰ ਗਿਆ ਗ਼-ਲ-ਤ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇ-ਮੁੱ-ਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇ-ਸ਼-ਨਾ-ਨ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪ-ੜ੍ਹ-ਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁ-ਸ਼-ਹਾ-ਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰ-ਦ-ਗੀ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬ-ਤੀ-ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.