ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਖਤਮ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆ ਦਿਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ

ਲੀਵਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਰਮੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪਿਤ ਦਾ ਵਧ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਿਵਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਰਮੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ

ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਹੜ ਸਰੀਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਹਨ ਗੂੰਦ ਕਤੀਰਾ,ਤੁਖ ਮਲੰਗਾਂ ਦੇ ਬੀਜ, ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜ, ਗੁਲਕੰਦ, ਸ਼ਹਿਦ, ਦੁੱਧ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੂੰਦ ਕਤੀਰੇ ਦੇ ਦੋ ਚਮਚ ਲੈਣੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਕੋਰੇ ਕੁੱਜੇ ਵਿਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਰਾਤ ਭਰ ਲਈ ਪਾਣੀ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਖ ਮਲੰਗਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਰਾਤ ਭਰ ਲਈ ਅਲੱਗ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਚੱਮਚ ਲੈਣੇ ਹਨ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜ ਵੀ ਪਾਣੀ ਚ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਕ ਵੱਡਾ ਗਲਾਸ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੂੰਦ ਕਤੀਰਾ ਦੋ ਚਮਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੁਕਮਲੰਗਾ ਦੇ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਚੱਮਚ ਇਸ ਗਲਾਸ ਵਿਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਇਕ ਚਮਚ ਪਾਣੀ ਸਮੇਤ ਇਸ ਗਲਾਸ ਵਿਚ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਕੰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਚ ਇਸ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫੇਰ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫੇਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਭਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਕਰੋ ਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗਰਮੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ

ਨਜ਼ਲੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਕ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋ ਸੇਕ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਚੋ ਸੇਕ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਨੱਕ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੱਕ ਚੋਂ ਲਕੀਰ ਵਧਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ

ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *