ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕਾਰਜ਼ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਘਰ ਵਿਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਨਤੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਓਸਦੀ ਰਚਾਈ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ

ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਕਿਉ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੇਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਨਾ ਆਈਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾ ਲਓ,ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ,ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਮੱ-ਥਾ ਹੀ ਟੇਕ ਕੀ ਜਾਨੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿ-ਆ-ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ

ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱ-ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ-ਭ-ਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰ-ਗੋ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਆਪ ਤੋ ਮਾ-ੜੇ ਆ ਤਾ ਜਰੂਰ ਭਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱ-ਖਿ-ਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱ-ਲਾਂ-ਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਖੁ-ਸ਼ੀ-ਆਂ ਨਾਲ ਨਿ-ਵਾ-ਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹਰ ਕਾ-ਰ-ਜ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਏਸੇ ਲਈ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਮੱਥਾ ਟੇ-ਕਿ-ਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇ-ਨ-ਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Comment