ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹ 1 ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰੋ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਇਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ,ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰੀ ਧਿ-ਆ-ਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਫਾ-ਸ-ਟ ਫੂ-ਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ,ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹ-ਜ਼-ਮ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮ-ਸਾ-ਲੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਦੇ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਐਸੇ ਮ-ਸਾ-ਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ-ਦੁਬਾਰਾ ਖਾਣ ਦੀ ਆ-ਦ-ਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ-ਵਾ-ਦ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇ-ਨ-ਸਾ-ਨ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਜੀ ਮ-ਸਾ-ਲੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਦੁ-ਬਾ-ਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪਾ ਆਉਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਮਾ-ਸ-ਪੇ-ਸ਼ੀ-ਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਹਾ-ਜ਼-ਮਾ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਾਚਣ ਕਿਰਿਆ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਲਿਵਰ ਕਿਡਨੀ ਤੇ ਬੁ-ਰਾ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਦ ਦਾ ਪਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰ-ਕਿ-ਰਿ-ਆ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਦ ਰੁਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਥ-ਕਾ-ਵ-ਟ ਹੋਣ

ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਜਦੋ ਤੁਸੀ ਇਹਨਾ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਡਾ-ਇ-ਬ-ਟੀ-ਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਕੈਸਟਰੋਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋ-ਕ-ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੌ-ਸ਼ਿ-ਕ ਤੱਤ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ,

ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਗਿਆ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਫਰੂਟ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਆ-ਕ-ਰ-ਸ਼ਿ-ਤ ਕੀਤਾ,ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿ-ਕਾ-ਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰ-ਗ ਪੈਰ ਸਹੀ ਰਹਿਣਗੇ,

ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਗੁ-ੜ ਖਾਦੇ ਹਨ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਦੇਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਫਲ ਫਰੂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਬਸ ਆ-ਸਾ-ਨੀ ਵਾਲਾ ਜੋ ਕਿ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖਾ ਲਿਆ,ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ

ਕੋਲਡ੍ਰਿੰਗ ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਜੀਵਨ ਜੀਅ ਸ-ਕੋ-ਗੇ ਅਤੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅਤੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.