ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਰਾ

ਗੋਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜਕਲ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗੋਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਗੋਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ

ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਿਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਸੁਆਸਥ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਗੋਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗੋਰਾ ਬੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਕੇਸਰ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ 1 ਚੁਟਕੀ ਕੇਸਰ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਸਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਤੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਖੋਪਾ ਗੀਰੀ ਨਾਰੀਅਲ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਰੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੋਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਮਾਤਰਾ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੰਗ ਵੀ ਗੋਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ

ਕਰੋ ਉਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਓ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਡੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਤਰੇ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਨਾਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੂਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਫਰੂਟ ਸੇਬ ਕੇਲੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਸਬਜ਼ੀਆਂ

ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਬਣਾ ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੰਦਰੂਸਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਗੋਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *