ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਮਰ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਕਮਰ ਦਰਦ ਨੂੰ ਗਾ-ਇ-ਬ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਮਬਾਣ ਨੁਕਤਾ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੋਰ ਦਰਦ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ,ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾ-ਗਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ

ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼-ਰੂ-ਰ-ਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੈ-ਫ-ਲ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਚਮਚ ਸ-ਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਲੈਣਾਂ ਹੈ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਜੈ-ਫ-ਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱ-ਦੂ-ਕ-ਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਚੱਮਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੱ-ਦੂ-ਕ-ਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਰੋ-ਗ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਹ-ਲ-ਕੀ ਅੱਗ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਗ-ਰ-ਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ,

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਹਲਦੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੱਚ ਦੀ ਡੱ-ਬੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋੜਾਂ ਵਾਲ਼ੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੋੜਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜੈਫਲ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਚੁਟਕੀ ਕੱ-ਦੂ-ਕ-ਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ

ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਮਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਉ-ਬਾ-ਲਾ ਆ ਜਾਵੇ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਚੁਟਕੀ ਕੱ-ਦੂ-ਕ-ਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ

ਜੈ-ਫ-ਲ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚਮਚ ਪੀ-ਸਿ-ਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸੌਠ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀ ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਮਿਸਰੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਬਦਾਮ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਘੁੱਟ ਕੇ ਇਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਉ-ਬਾ-ਲਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਰ ਦਰਦ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾ-ਦ-ਦਾ-ਸ਼-ਤ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਰ ਦੱ-ਸਿ-ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੇਗਾ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *