ਕੇਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ-ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਓ ਤਾਂ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ

ਕੇਲਾ ਖਾਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਮੌ-ਜੂ-ਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਊਰਜਾ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਲਾ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿ-ਹ-ਤ-ਮੰ-ਦ ਨਾ-ਸ਼-ਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਪੌ-ਸ਼-ਟਿ-ਕ ਤੱ-ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸ-ਨੈ-ਕ-ਸ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਲਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਲੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਲੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ।ਆਇਰਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ- ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਕੇਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਘਿਓ ਅਤੇ 4-5 ਬੂੰਦਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆ-ਇ-ਰ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੇਟ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ— ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ‘ਚ ਜ-ਲ-ਨ ਅਤੇ ਗੈਸ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਕੇਲੇ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ‘ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਸਿ-ਹਤ-ਮੰ-ਦ ਰਹੋ – ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਕੇਲੇ ਖਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮੋਟਾਪਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿ-ਹ-ਤ-ਮੰ-ਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਦਾ-ਦ ਤੋਂ ਪਾਓ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ— ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਦਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਲੇ ਨੂੰ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਰਸ ‘ਚ ਪੀਸ ਕੇ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦਾਦ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ।ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ- ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਲੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਕੇ ਜਾਂ ਪੀਸ ਕੇ ਖੁਆਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਮੂੰਹ ਦੇ ਛਾ-ਲਿ-ਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ- ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਛਾ-ਲੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਲਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਛਾਲੇ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅ-ਨੀ-ਮੀ-ਆ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਦਾ- ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਤਿੰਨ ਕੇਲੇ, ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਇਲਾਇਚੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਵਾ-ਲਾਂ ਦੇ ਝ-ੜ-ਨ ਨੂੰ ਰੋ-ਕੋ- ਇੱਕ ਕੇਲੇ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵਾਲ ਝ-ੜ-ਨੇ ਬੰ-ਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰ-ਡੀ-ਸ਼-ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗਲੋ- ਕੱਚੇ ਕੇਲੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ‘ਚ ਪੀਸ ਕੇ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਓ। ਹਫਤੇ ‘ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਆਵੇਗਾ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.