ਜੌਂ ਕਢਣਗੇ ਮਹਿਦੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਬਾਹਰ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿਚ ਜਲਣ ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਫੁਲਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੱ-ਟੀ ਡ-ਕਾ-ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ ਮੂੰਹ ਤਕ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਉ-ਲ-ਟੀ,ਘ-ਬ-ਰਾ-ਹ-ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਚਣ ਤੰਤਰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਗੈ-ਸ ਬਣ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਗ-ਰ-ਮਾ-ਈ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚਕਰ ਆਉਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ ਦਾ ਸੇਵਨ ਜਰੂਰ ਕਰੋ,

ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਟ-ਕ ਟ-ਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।ਪੇਟ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੌਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ 500ਗਰਾਮ ਜੌਂ ਨੂੰ ਧੋਅ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਾ ਛਾਂ-ਟ-ਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਕੂੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੌਂਆ ਨੂੰ ਕੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਭੁੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ,

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭੁੰਨਣਾ ਹੈ ਜਦੋ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕਟ-ਕਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਬੰ-ਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ,ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਵਿਚ ਅਵਾਜ਼ ਆਉਦੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭੁੰ-ਨ-ਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਚਮਚ ਇਹਨਾਂ ਜੌਂਆ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉ-ਬਾ-ਲ-ਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਦ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਮਿਸ਼ਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਾ ਕੋਸਾ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵੀ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਇਸ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਯੂਨਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੌਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.