ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋ-ੜ ਪਿਆ ਵੱਡਾ ਰੋ-ਗ ਤੇ ਚਮੜੀ ਦਾ ਹਰ ਰੋ-ਗ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋ-ੜ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋ-ਗ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਗੁਰੂ-ਘਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੰਗਾ ਸਰ ਜਿਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਲਾ ਭਰੀਆ ਇਸ ਜਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਜਗਾ ਤੇ ਇ-ਸ਼-ਨਾ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਭਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤ-ਪੱ-ਸਿ-ਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇ-ਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਾ-ਪ-ਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਜਗਾ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵਿ-ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਬਹੁਤ ਦੂ-ਰੋ ਦੂ-ਰੋ ਸੰਗਤਾ ਇਸ ਜਗਾ ਤੇ

ਆਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਜਗਾ ਤੇ ਇਕ ਧੱਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇ-ਸ਼-ਨਾ-ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾ-ਰ-ਸ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਸੰ-ਬੰ-ਧ-ਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ,ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗਾ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਵਾਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋ ਦੂਰੋ ਸੰਗਤਾ ਇਸ ਜਗਾ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅ-ਖੰ-ਡ ਪਾਠ

ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਜਗਤ ਦੀ ਮਾਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਨਾਲ ਸੰ-ਬੰ-ਧ-ਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇ-ਸ਼-ਨਾ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਨਿ-ਵਾ-ਰ-ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.