ਹੋ ਜਾਓ ਸੁਚੇਤ ਸ਼ੁਗਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ 5 ਲੱਛਣ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨ-ਜ਼-ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਪੰਜ ਲੱਛਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੂ-ਗ-ਰ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੰ-ਕੇ-ਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰ-ਕੇ-ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਓ, ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾ-ਣ ਪੀਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹਨ,

ਅਤੇ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਚੀਜਾ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜਿਆਦਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਇ-ਨ-ਸੁ-ਲਿ-ਨ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਊ-ਰ-ਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਖੂ-ਨ ਦੇ ਵਿਚ ਬੰ-ਨ-ਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸੁਗਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰ-ਕੇ-ਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥੱ-ਕਿ-ਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਥਕਾਵਟ ਸਰੀਰ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿ-ਸ਼ਾ-ਨ ਅਜਿਹੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਦਾਗ ਦੱਬੇ ਰਹੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਲੱ-ਗ-ਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵਿ-ਸ਼ਾ-ਲ ਗਰਦਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿ-ਖਾ-ਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦੇਵੇ ਜੋ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹਾ-ਰ-ਮੋ-ਨ-ਜ਼ ਦੇ ਅ-ਸੰ-ਤੁ-ਲ-ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,

ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇ-ਸ਼ਾ-ਬ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੱ-ਛ-ਣ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱ-ਛ-ਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੇ ਇਕ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸ-ਲਾ-ਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉ ਤਾਂ

ਜੋ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰ-ਭੀ-ਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਸਾ-ਹ-ਮ-ਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਏਸ ਲਈ ਕਸਰਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਫਲ ਫ-ਰੂਟ- ਗਾਇਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਭੋਜਨ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੋ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਹੋ ਗਏ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *