ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਇਹ 1 ਚੀਜ਼ ਸਰਾਣੇ ਰੱਖਕੇ ਸੌਣ ਜਾਣ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ ਆਪਣੇ ਸਰ੍ਹਾਣੇ ਰੱਖ ਲੈਣ ਘਰ ਵਿਚ ਬ-ਰ-ਕ-ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ। ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।ਅਤੇ ਹਰ ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰ-ਮੇ-ਵਾ-ਰੀ ਸਾਂਭਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰ-ਮ-ਕਾ-ਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਉ-ਜਾ-ੜ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜ-ਪ-ਦਿ-ਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੰ-ਗ-ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਆ-ਨੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸ-ਰ੍ਹਾ-ਣੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚੁੰਨੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਚੱਲੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱ-ਜ਼-ਤ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਉਤਰੀਆਂ ਹਨ

ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਚੁੰ-ਨੀ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰ-ਨੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਪਤਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੰ-ਨੀ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੰ-ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਹਨ।ਚਾਪਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂ ਤੱਕ ਕੇ ਚੁੰ-ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱ-ਜ਼-ਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰ੍ਹਾਣੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਸੌਂ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੇ ਵੱ-ਖ-ਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਚੁੰਨੀ ਛੱ-ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉਪਰ ਲੈ ਲਵੇ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.