ਲੌਂਗ ਦੇ ਫਾਇਦੇ-ਦੇਖੋ ਖਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਲੌਂ-ਗ ਦਾ ਪੌਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 40 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭੂਰੀ ਸੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾ-ਖਾ-ਵਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ,ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਝੁ-ਕੀ-ਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲੌਂ-ਗ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹਰੇ,3-6 ਇੰਚ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੌਂਗ ਦੇ ਫਲ 1 ਇੰਚ ਲੰਬੇ ਮਾ-ਸ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਜ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੌਂਗ ਫਲ ਦੀਆਂ ਕ-ਲੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤੀ ਟਾ-ਪੂ-ਆਂ,ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ,ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿ-ਵਾਂ-ਕੁ-ਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਉੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੂ-ਲ ਸਥਾਨ ਮਲਾਇਆ ਅਤੇ ਸੈ-ਲੀ-ਵਿ-ਸ ਟਾ-ਪੂ ਹੈ।

ਰ-ਸਾ-ਇ-ਣ-ਕ ਰਚਨਾ:ਇਹ ਕੌ-ੜੀ,ਸੁਆਦ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀ,ਪਾਚਨ ਵਿਚ ਕੌੜੀ ਅਤੇ ਹਲਕਾ, ਤਿੱਖੀ, ਮੁਲਾਇਮ ਅਤੇ ਠੰਢੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ ਖੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੂੰਹ, ਗਲੇ, ਦੰਦਾਂ ਅਤੇ ਚ-ਮ-ੜੀ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਅਗਨੀ ਦੀ-ਵਾ, ਆਂਦਲ, ਦਿ-ਲ ਨੂੰ ਉ-ਤੇ-ਜਿ-ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ,ਸੁਤੰਤਰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ,ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਦਾ ਕਾ-ਰ-ਮੀ-ਨੇ-ਟਿ-ਵ,ਕੌ-ੜਾ ਪੋ-ਸ਼-ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦਰਦ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਐਂ-ਟੀ-ਪਾ-ਇ-ਰੇ-ਟਿ-ਕ ਅਤੇ ਸਾ-ੜ ਵਿ-ਰੋ-ਧੀ ਹੈ।

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਸ਼ੁੱ-ਧ-ਤਾ ਦਾ ਨਿ-ਰ-ਧਾ-ਰ-ਨ- ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਲੌਂਗ ਨੂੰ ਲੌਂਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੌਂਗ ‘ਚ ਝੁ-ਰ-ੜੀ-ਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਲੌਂਗ ਹੈ। ਚੰਗੀਆਂ ਲੌਂਗਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁ-ਰ-ੜੀ-ਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।ਲੌਂਗ ਦੇ ਗੁਣ — ਇਹ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਲੌਂਗ ਵਿੱਚ ਔਸ਼ਧੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉ-ਤੇ-ਜ-ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,ਕ-ੜ-ਵੱ-ਲ ਦੂ-ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੇਟ ਫੁੱਲਣਾ ਬੰ-ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਚਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ metabolism ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਲੌਂਗ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵ-ਰ-ਤਿ-ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾ-ੜ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੌਂ-ਗ ਐਂ-ਟੀ-ਸੈ-ਪ-ਟਿ-ਕ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸ-ੜ-ਨ ਨੂੰ ਰੋ-ਕ-ਦੀ ਹੈ,

ਇ-ਨ-ਫੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੌਂਗ ਐ-ਨ-ਜ਼ਾ-ਈ-ਮ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਉ-ਤ-ਸ਼ਾ-ਹਿ-ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਲੌਂਗ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਮਹਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹ ਦੀ ਬ-ਦ-ਬੂ ਦੂ-ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਸ-ੜ-ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੌਂਗ ਨੂੰ ਟੂ-ਥ-ਪੇ-ਸ-ਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਲੌਂ-ਗ ਦਾ ਤੇਲ – ਲੌਂਗ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਤੱ-ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖੂ-ਨ ਸੰ-ਚਾ-ਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾ-ਪ-ਮਾ-ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਲੌਂ-ਗ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਚ-ਮ-ੜੀ ‘ਤੇ ਉ-ਤੇ-ਜ-ਕ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚ-ਮ-ੜੀ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਿਰਦਰਦ —ਲੌਂਗ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦਰਦ ਤੁ-ਰੰ-ਤ ਬੰ-ਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪੰਜ ਲੌਂਗਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਇਕ ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਚੀਨੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਓ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਦਰਦ—ਪੰਜ ਲੌਂਗਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਨਿੰ-ਬੂ ਨਿ-ਚੋ-ੜ ਕੇ ਦੰਦਾਂ ‘ਤੇ ਰ-ਗ-ੜ-ਨ ਨਾਲ ਦਰਦ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਪੰਜ ਲੌਂਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉ-ਬਾ-ਲ ਕੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਗਰਾਰੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਰਦ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਦੰਦਾਂ ‘ਤੇ ਲੌਂਗ ਦਾ ਤੇਲ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਰੋ-ਗ – ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੌਂਗ ਦਾ ਤੇਲ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੌਂਗ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੁ-ਪਾ-ਰੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਭ ਕੱਟ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੌਂਗ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਜੀਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਸਟਾਈ — ਅੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮੁਹਾਸੇ ‘ਤੇ ਲੌਂ-ਗ ਰ-ਗ-ੜ-ਨ ਨਾਲ ਉਹ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਜ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਹੈਜ਼ਾ — ਹੈਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੌਂਗ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪਿਆਸ ਅਤੇ ਉ-ਲ-ਟੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਗਰਭ ਦੀ ਉ-ਲ-ਟੀ – ਦੋ ਲੌਂਗ ਪੀਸ ਕੇ ਗ-ਰ-ਭ-ਵ-ਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱ-ਟ-ਣ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰ-ਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਜੇਕਰ ਗ-ਰ-ਭ-ਵ-ਤੀ ਨੂੰ ਮਤਲੀ, ਉ-ਲ-ਟੀ, ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋ ਲੌਂਗ ਅਤੇ ਦੋ ਇਲਾਇਚੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਕੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਚੱਟੋ।ਪਿਆਸ ਦੀ ਤੀ-ਬ-ਰ-ਤਾ – ਪਿਆਸ ਦੀ ਤੀ-ਬ-ਰ-ਤਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉ-ਬਾ-ਲ ਕੇ ਲੌਂਗ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿਆਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੈ-ਸ-ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਖ-ਸ-ਰਾ—ਖਸਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਦੋ ਲੌਂ-ਗਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲ ਲੈਣ ਨਾਲ ਖ-ਸ-ਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਟੀ.ਬੀ.,ਦਮਾ ਆਦਿ ਦੀ ਖੰਘ ਵਿਚ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲੌਂਗਾਂ ਪੀਸ ਕੇ ਦੋ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਚਾਰ ਬੂੰ-ਦਾਂ ਲੌਂਗ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਲੈਣ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਦਮਾ-ਪੰਜ ਲੌਂਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉ-ਬਾ-ਲੋ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਰਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਦੋ ਚੱਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪੀਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਮੇ ਦਾ ਬਲਗਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਖਾਂਸੀ ‘ਚ ਵੀ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੋ ਲੌਂਗਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰ-ਨ-ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਟ ਲਓ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਦੋ ਲੌਂਗ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਦੋ ਬਦਾਮ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਦਮੇ ਵਿਚ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਸਾਹ ਲੈਣਾ — ਲੌਂਗ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਬਲਗਮ ਆ-ਸਾ-ਨੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲਗਮ ਦੀ ਬ-ਦ-ਬੂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਬ-ਦ-ਬੂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੌਂਗ ਅਤੇ ਅਨਾਰ ਦੇ ਛਿ-ਲ-ਕਿ-ਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਕੇ ਚੁਟਕੀ ਭਰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਚੱਟਣ ਨਾਲ ਖੰ-ਘ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਲੌਂਗਾਂ ਨੂੰ ਤਵੇ ‘ਤੇ ਭੁੰ-ਨ ਕੇ ਚੂਸੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤ ‘ਤੇ ਚ-ਬਾ-ਓ. ਇਸ ਨਾਲ ਗ-ਲੇ ਦੀ ਸੋ-ਜ ਦੂ-ਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਖਾਂਸੀ ‘ਚ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਖੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਗਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਫ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਲੌਂਗ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨ-ਮ-ਕ ਚ-ਬਾ-ਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਲਗਮ ਥੁੱ-ਕ-ਣਾ ਮੈਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉ-ਤ-ਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ।

ਖਾਂਸੀ-ਤਿੰਨ ਲੌਂਗਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰ-ਨ ਕੇ ਪੀਸ ਕੇ ਕੋਸੇ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਲੈਣ ਨਾਲ ਖਾਂਸੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |ਲੌਂਗ ਅਤੇ ਅਨਾਰ ਦੇ ਛਿਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪੀਸ ਕੇ ਚੌਥਾਈ ਚੱਮਚ, ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਚੱਟਣ ਨਾਲ ਖਾਂਸੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਕਾਲੀ ਖਾਂਸੀ — 2 ਲੌਂਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ‘ਚ ਭੁੰ-ਨ ਕੇ ਸ਼ਹਿਦ ‘ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਟਣ ਨਾਲ ਕਾਲੀ ਖੰਘ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮਤਲੀ — 2 ਲੌਂਗ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮ-ਤ-ਲੀ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗ ਚਬਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਮਤਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਉਲਟੀ—ਚਾਰ ਲੌਂਗਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਇਕ ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਉ-ਬਾ-ਲ ਲਓ। ਛਾ-ਨ-ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸੁਆਦ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿੱਠਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਓ ਅਤੇ ਸਾ-ਈ-ਡ ‘ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਓ। ਉ-ਲ-ਟੀ-ਆਂ ਬੰ-ਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੋ ਲੌਂਗ ਭੁੰ-ਨ ਕੇ ਚੂਸਣ ਨਾਲ ਉ-ਲ-ਟੀ ਆਉਣੀ ਬੰ-ਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦੋ ਭੁੰ-ਨੇ ਹੋਏ ਲੌਂਗ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਉ-ਲ-ਟੀ ਆਉਣੀ ਬੰ-ਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗ ਦਾ ਬੇ-ਹੋ-ਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ ਪੇਟ ਅਤੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉ-ਲ-ਟੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।ਪਿਟਾ ਬੁਖਾਰ – ਚਾਰ ਲੌਂਗਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਲਓ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਲਾਓ।ਟਾ-ਈ-ਫਾ-ਈ-ਡ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਪੰਜ ਲੌਂਗ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਉਬਾਲੋ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾਣ ਲਓ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੀਓ। ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉ-ਬਾ-ਲੋ ਅਤੇ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਓ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *