4 ਦਿਨ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਆਂਵਲੇ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਚਾਰ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਆਂਵਲੇ ਦਾ ਜੂ-ਸ ਪੀਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ,ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ-ਭ-ਦਾ-ਇ-ਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਾਚਣ ਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਦਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰ-ਦ-ਰੂ-ਨੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ,

ਨਵਾਂ ਖੂ-ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਨੂੰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ,ਸਾਡੇ ਚਿ-ਹ-ਰੇ ਨਾਲ ਸ-ਬੰ-ਧ-ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਜ ਖੁ-ਜ-ਲੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਤੇਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮ-ਹੱ-ਤ-ਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,ਤੁਸੀਂ ਆਂਵਲੇ ਦਾ ਅਚਾਰ

ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਚਾ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜੂ-ਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਮਲੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੂਸ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਆਂਵਲਾ ਕੱਚਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬੀਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ-ਰੂ-ਰ-ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਂਵਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਦੂਕਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਦਾ ਰ-ਸ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋੜਾਂ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 1 ਡੱ-ਬੀ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਲੈਣਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਵਲੇ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੁ-ਕ-ੜੇ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਧੁੱਪ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਹਨ ਕੁੱਝ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਅਪਣੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਤੇ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ,ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚਾ ਅਮਲਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰਹੋਗੇ,

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.