4 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਆਂਵਲੇ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜੋ ਲੋਕ ਆਲਿਆਂ ਦਾ ਜੂ-ਸ ਵੀ ਪੀ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਲੇ ਨੀ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਾ-ਭ-ਦਾ-ਇ-ਕ ਹੈ ਕਿ ਔਲਿਆਂ ਦਾ ਜੂ-ਸ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਗੈਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬ-ਦ-ਲਾ-ਅ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ

ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਰੋ-ਗ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਤੱ-ਤਾਂ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱ-ਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆ-ਯੁ-ਰ-ਵੈ-ਦਿ-ਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਆਵਲੇ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਵਿਚ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਔਲੇ ਦਾ ਅਚਾਰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦਾ ਮੁ-ਰੱ-ਬਾ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਔਲੇ ਦਾ ਜੂ-ਸ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ

ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀ ਔਲੇ ਦਾ ਜੂਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ ਕਰ ਲਓ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਔਲੇ ਦਾ ਜੂ-ਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋ-ਸ਼-ਕ ਤੱ-ਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੁ-ਕ-ੜੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉ-ਸ-ਤ-ਵ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱ-ਦੂ-ਕ-ਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਇਸ ਦਾ ਜੂਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪੁੱ-ਟੇ ਹੋਏ ਚਟਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਚਬਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱ-ਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱ-ਖ ਨੂੰ ਭੁੱ-ਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਿਹਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.