7 ਦਿਨ ਸੌਂਫ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੌਂਫ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ ਤੋਂ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਕਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ

ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿ-ਹ-ਤ ਤੇ ਬੁ-ਰਾ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੋ-ਗ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰੋ-ਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆ-ਇ-ਰ-ਵੈ-ਦ-ਕ ਵੇਚ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮ-ਹੱ-ਤ-ਵ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕਈ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਦੇ

ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਧਿ-ਆ-ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਅੱਜਕਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚ-ਵਿਚ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਧਿ-ਆ-ਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿ-ਹ-ਤ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਫ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ

ਫਾਇਬਰ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੌ-ਫ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਖਾਣਾ ਜਲਦੀ ਹ-ਜ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਗੈ-ਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ-ਜ਼ਾ-ਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸੀ-ਨੇ ਵਿਚ ਜ-ਲ-ਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹਾ-ਰ-ਟ ਅ-ਟੈ-ਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ

ਨਾ-ੜ ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਖੂ-ਨ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ-ੜਾਂ ਬਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰ ਰੋਜ ਇਕ ਚਮਚ ਸੌਫ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੋਂ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਹੋਵੇ ਥੋਡੀ ਅਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਵਧਦੀ ਬ-ਦਾ-ਮ ਮਿਸ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪੀਸ ਕੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੱਧੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ

ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਲੀਵਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਖ਼-ਤ-ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਇਸ ਨਾਲ ਫੈ-ਟੀ ਲੀ-ਵ-ਰ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱ-ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਇਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਫ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿਚ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਹਰ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਦਾ ਇ-ਲਾ-ਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਸੁ-ਧਾ-ਰ ਕਰੋ ਸੰ-ਤੁ-ਲ-ਤ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਕਸਰਤ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *