ਲਗਾਤਾਰ ਗੁੜ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਗੁੜ ਖਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਹੈ-ਰਾ-ਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਹੈ-ਰਾ-ਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ,ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਏਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹਨ ਕੀ ਤੂਸੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜਰੂਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੁ-ੜ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾਂ-ਦੇ ਸਨ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਾਚਣ ਕਿ-ਰਿ-ਆ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਜਲਦੀ ਹ-ਜ਼-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਗੁੜ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਦਾਣੇ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਵੀ, ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿ-ਹ-ਰੇ ਤੇ ਚਮਕ ਵੀ ਆਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਗੈਸ ਕਬਜ਼ ਤੇ-ਜ਼ਾ-ਬ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ

ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ-ੜਾਂ ਦੀ ਬਲੋਕੇਜ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਖੂ-ਨ ਦਾ ਵ-ਹਾ-ਅ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੂ-ਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਖੂ-ਨ ਦਾ ਵ-ਹਾ-ਅ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਖੂ-ਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,

ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾ-ਲ-ਤੂ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਾਹਦੇ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਰ ਨੂੰ ਸੰ-ਤੁ-ਲਿ-ਤ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੋ ਗੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਾਲ ਕਰੋ,

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.