ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਲੀਚੀ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇਖ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਵੋਗੇ

ਲੀਚੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੀਚੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ-ਰੋ-ਤ ਹੈ। ਲੀਚੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱ-ਕ-ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਚੀ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਦਰੱਖਤ ਤੋਂ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱ-ਕ-ਣਾ ਬੰ-ਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਪਤਲੀ ਅਤੇ ਨਰਮ ਕੰ-ਡੇ-ਦਾ-ਰ ਚ-ਮ-ੜੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਦਾ ਰੰਗ

ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੂੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਚਿੱਟੇ ਚ-ਮ-ਕ-ਦਾ-ਰ ਮਿੱ-ਝ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਪਾ-ਰ-ਦ-ਰ-ਸ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਸਵਾਦ ਅਤੇ ਸਿ-ਹ-ਤ-ਮੰ-ਦ ਹੈ। ਇਸ ਮਿੱ-ਝ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਲੀਚੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਭੰ-ਡਾ-ਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ,ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ.ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖ ਕੇ ਠੰਢਕ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਦਸ ਲੀਚੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਗਭਗ 65 ਕੈਲੋਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਲੀਚੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ-:1) ਲੀਚੀ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।2) ਲੀਚੀ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇ-ਮਿ-ਊ-ਨ ਸਿ-ਸ-ਟ-ਮ ਨੂੰ ਸਿ-ਹ-ਤ-ਮੰ-ਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।3) ਲੀਚੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਖੂ-ਨ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।4) ਲੀਚੀ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਨੂੰ ਰੋ-ਕ-ਣ ਦਾ ਗੁਣ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।5) ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਚ-ਮ-ੜੀ ਸਿ-ਹ-ਤ-ਮੰ-ਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

6) ਲੀਚੀ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।7) ਲੀਚੀ ਵਿੱਚ ਐਂ-ਟੀ-ਆ-ਕ–ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ-ਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।8) ਲੀਚੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਵਿਸ਼ੇਸ਼-: ਲੀਚੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸੀ-ਮ-ਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ-ਦੇ-ਹ ਸਾ-ਬ-ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 10-11 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੀਚੀਆਂ ਨਾ ਖਾਓ। ਲੀਚੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿ-ਰ-ਦ-ਰ-ਦ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੁ-ਜ-ਲੀ, ਜੀਭ ਅਤੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋ-ਜ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁ-ਸ਼-ਕ-ਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.