ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫਾਇਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਮਸੂਰ ਦੀ ਦਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਗਰਮ,ਸੁੱਕੀ,ਖੂਨ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਗਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਚਣ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਦਾਲ ਖਾਣ ਨਾਲ ਦਸਤ,ਪੌਲੀਯੂਰੀਆ,ਲਿਊਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਦਾਲ ਨੂੰ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦਾਲ ਦੇ ਆ-ਟੇ ਦਾ ਚੂਰਨ,ਮਲਿਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਲੂਕੋਰੀਆ,

ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂ-ਨ ਵਹਿਣ ਵਿਚ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਦਾਲ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਦੇ ਗੁਣ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਮੂੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਪ੍ਰੋਟੀਨ-ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੱਪ ਦਾਲ 18 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ — ਦਾਲ ਖਾਣਾ ਪੇਟ ਦੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ‘ਚ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਫੋੜੇ — ਦਾਲ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਮੁਰਗੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਫੋ-ੜੇ ਜਲਦੀ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਸ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਮੰਜਨ — ਮੰਜਨ ‘ਚ ਦਾਲ ਦੀ ਸੁਆਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਆਹ ਦੇ ਗੁ-ਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਮੁਹਾਸੇ ਅਤੇ ਮੁਹਾਸੇ ਦੇ ਧੱਬੇ – ਦਾਲ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਓ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਭਿੱਜ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਦੁੱਧ ‘ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਦੋ ਵਾਰ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਓ, ਰਗੜੋ। ਕੱਚੇ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਅਖਰੋਟ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਓ।

ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਦਾਗ- (1) ਤ-ਰ-ਬੂ-ਜ ਦੇ ਬੀਜ (ਪਨਸਾਰੀ ਵਿਖੇ ਉਪਲਬਧ) ਅਤੇ ਦਾਲ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਦੁੱ-ਧ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੇ-ਸ-ਟ ਬਣਾ ਲਓ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਓ। ਚੇ-ਚ-ਕ, ਧੱਬੇ, ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ. (2) ਚਾਰ ਚੱਮਚ ਦਾਲ ਨੂੰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲਈ ਭਿਓ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਅਤੇ ਬੋ-ਹ-ੜ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਨਰਮ ਨ-ਵੀ-ਆਂ ਚਾਰ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਓ।ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਚਿਹਰਾ ਧੋ ਲਓ। ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਧੱਬੇ ਅਤੇ

ਝੁ-ਰ-ੜੀ-ਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਰਤੋ। (3) ਦਾਲ ਦੀ ਭਿੱ-ਜੀ ਹੋਈ ਦਾਲ ‘ਤੇ ਨਿੰ-ਬੂ ਨਿ-ਚੋ-ੜ ਕੇ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਚਿ-ਹ-ਰੇ ਦੇ ਝੁ-ਰ-ੜੀ-ਆਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਖੂ-ਨੀ ਬ-ਵਾ-ਸੀ-ਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਲ ਖਾਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਖੱਟੀ ਮੱਖੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਜ-ਲ-ਣ — ਦਾਲ ਦੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਉ-ਬਾ-ਲ ਲਓ। ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਾਰ ਵਾਰ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਓ। ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜ-ਲ-ਨ ‘ਚ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸ-ਲਾ-ਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *