ਬਰਫ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚਿਹਰਾ ਧੋਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਕਈ ਲੋਕ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚਿਹਰਾ ਧੋਣ ਦੀ ਗ-ਲ-ਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਖੁ-ਸ਼-ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿ-ਹ-ਤ-ਮੰ-ਦ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਦਿੱਖ ਵਾਲੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਲਈ ਸਹੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚ-ਮ-ੜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕ-ਲੀ-ਨ-ਜ਼-ਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕਈ ਲੋਕ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚਿਹਰਾ ਧੋਣ ਦੀ ਗ-ਲ-ਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇਲ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚਮੜੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸੋ-ਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ-:ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਸੋ-ਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸੁੱ-ਜਿ-ਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚਿਹਰਾ ਧੋ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖੂ-ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਚਮੜੀ ਦੀ ਨ-ਮੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ-:ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚਿਹਰਾ ਧੋਣ ਨਾਲ ਚ-ਮ-ੜੀ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨ-ਮੀ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਛੇਕ ਸੁੰਗੜਦੇ ਹਨ-:ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋ-ਮ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਹਨ ਤਾਂ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰ-ਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖੋਜ ਦੇ ਅ-ਨੁ-ਸਾ-ਰ, ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਧੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋ-ਰ-ਸ ਸੁੰ-ਗ-ੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਧੋਵੋ।ਜਲਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ-:ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਮੁਹਾਸੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚਿਹਰਾ ਧੋ ਕੇ ਆਰਾਮ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਜ-ਲ-ਨ ਜਾਂ ਸੋ-ਜ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.