ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਖਾਂਸੀ-ਜ਼ੁਕਾਮ ਲਈ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਗ-ਲੇ ਦੀ ਬ-ਲ-ਗ-ਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁੱਕੀ ਖਾਂਸੀ ਜਾਂ ਗ-ਲੇ ਦੀ ਬ-ਲ-ਗ-ਮ ਹੋਵੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ-ਰਾ-ਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅ-ਟ-ਕਿ-ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋ-ਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਲਾ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ-ਰਾ-ਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ

ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਤੋ 5 ਚੁਟਕੀ ਸੇਦਾ ਨਮਕ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਚੁੱਟਕੀ ਹਲਦੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗੁਣ ਗਣਾ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਗ-ਰਾ-ਰੇ ਕਰਨੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਖਾਂ-ਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੁਝ ਅ-ਟ-ਕਿ-ਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗ-ਰਾ-ਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗ-ਲੇ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਹ ਦੀਆ ਹਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਜ ਕਾਲ ਜੋ ਕ-ਰੋ-ਨਾ ਵਾ-ਇ-ਰ-ਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗਰਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬੈ-ਕ-ਟੀ-ਰੀ-ਆ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋ-ਸ਼ਿ-ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮ-ਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੇ

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੇ ਦੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.