ਬਚਿਆ ਆਟਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਵਧਾਨ – ਇਹ ਸੁਣ ਲਵੋ ਰੌਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਬਚਿਆ ਆ-ਟਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾ-ਵ-ਧਾ-ਨ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਭੈਣ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰ-ਭਾ-ਲ-ਣ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ।। ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸੰ-ਭਾ-ਲ-ਦੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਰਿ-ਸ਼-ਤੇ-ਦਾ-ਰ ਵੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।। ਬੀਬੀਆਂ ਜੂ-ਠੇ ਭਾਂਡੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਂ ਨਾ ਸੌਆ ਕਰੋ ।।

ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉ-ਹ-ਗ-ਣ ਹੈ।। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਰਤਨ ਆਪ ਸਾਫ਼ ਕ-ਰਿ-ਆ ਕਰੋ।। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆ-ਦ-ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਤਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਸਾਫ ਕਰੇ।। ਆਪਣਾ ਬਰਤਨ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰੋ ।ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਕੇ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ।।ਅਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੀ-ਮਾ-ਰ ਕਿਉਂ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਇਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ ਸ-ਫਾ-ਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ

ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਰੱਖੋ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁ-ਸੀ-ਬ-ਤ ਦਾ ਸਾ-ਹ-ਮ-ਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਫ-ਰੀ-ਜ਼-ਰ ਵਿਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।। ਅੱਟਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫ-ਰਿੱ-ਜ ਵਿਚ ਇਵੇਂ ਹੀ ਪਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬ-ਰ-ਕ-ਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖੋ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਪਰਵਾਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.