ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਦਸਣਗੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਏ ਸੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਘਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਏਸੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਨਾਸਰ ਵਿਚ ਕਰੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਪੈਨਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਲਿਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ

ਜਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾੜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜੋ ਜਾਲੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਣੈਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਬੁਰਸ਼ ਲੈਣਾ ਹੈ ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਡੱਬੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਾਲਿਆ ਕਨੈਸਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਪਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਚ ਨਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਲੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰ ਲੳ ਅਤੇ ਫੇਰ ਇਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਲ ਦਿਸੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਬਰੁਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਜਾਲੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੰਮੀ ਗੰਦਗੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਅਤੇ

ਉੱਪਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ ਜੋ ਉਤਾਰੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋ ਲੈਣਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਜੋ ਏ ਸੀ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਉਪਰ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਉਪੱਰ ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਉਸ ਨੂੰ ਆਊਟ ਡੋਰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਗੈਸ ਥੱਲੇ ਆਉਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕਨੈਸਰ ਜਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਾ-ਰ-ਨਾ ਹੈ ਪਰ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਓਥੇ ਵੀ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਗੰ-ਦ-ਗੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਏਸੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ

ਉਸਦੀ ਬੜੀ ਦੁ-ਬਾ-ਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੀ ਸ-ਰ-ਵਿ-ਸ ਕਰਾ ਲਓ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *