53 ਰੋ-ਗਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਹੈ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ-ਖਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖਲੋ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇ-ਲਾ-ਜ ਨਾਲ 53 ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਚੌਕੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਇ-ਨ-ਫੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰ-ਦ-ਰੂ-ਨੀ ਅਤੇ ਮੁੱ-ਢ-ਲੀ-ਆਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਭਿ-ਆ-ਨ-ਕ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਧੁ-ਖ-ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦ-ਵਾ-ਈ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ

ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਗਾ-ਲ੍ਹ ਦੀ ਟੈਂ-ਸ਼-ਨ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੱ-ਬ-ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚ ਸਿਰ ਦਰਦ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ,ਇਸ ਨੁ-ਸ-ਖ਼ੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਤੱਤ ਅਤੇ

ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਫ਼ਾਏ ਇ-ਨ-ਫੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਓ ਅੱਜ ਇਸ ਨੁ-ਸ-ਖ਼ੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ,ਇਸ ਨੁ-ਸ-ਖ਼ੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਕਾ-ਲੀ-ਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਚ ਮਿਲਾ ਲਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਉਹ ਕਾ-ਲੀ-ਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਦ-ਰ-ਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁਖੇਗਾ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਪਾ-ਚ-ਨ ਤੰ-ਤ-ਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਅਤੇ ਸਾਫ ਰਹੇਗਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਦੀ ਇ-ਨ-ਫੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਡ਼੍ਹ ਤੋਂ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇਕਰ ਪੇਟ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇ-ਵੇ-ਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖੇਗਾ

ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.