Breaking News
Home / Entertainment / 10 ਲੱਖ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਨੁਸਖਾ ਗਰੰਟੀ ਲਿਖ ਕੇ

10 ਲੱਖ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਨੁਸਖਾ ਗਰੰਟੀ ਲਿਖ ਕੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,10 ਲੱਖ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਜੇ ਲਿੰ-ਗ ਲੰਬਾ ਮੋਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰਦ ਦੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਲਿੰਗ ਛੋਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰਇਕ ਵਾਰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਦ-ਵਾ-ਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਦਾ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਹੈ 9876552176 । ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੋਈਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਟੁੱ-ਟ-ਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਗੱ-ਲਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾ ਨੂੰ

ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਓਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਲਿੰ-ਗ ਪ-ਤ-ਲਾ ਛੋਟਾ ਟੇਢਾ ਹੈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਸ਼ੁ-ਕ-ਰਾ-ਣੂ ਹੂੰਦੇ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਰਦਾਂਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਉਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡ-ਸ-ਕਾ ਹੈ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਸੰਗਰੂਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ

ਕਿਸੇ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਆਦਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਬਦਾਮ ਦਾ ਤੇਲ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਧਤੂਰੇ ਦਾ ਤੇਲ ਚਮੇਲੀ ਦਾ ਤੇਲ ਜੋਕ ਦਾ ਤੇਲ ਲਸਣ ਦਾ ਤੇਲ ਅਰਿੰਡ ਦਾ ਤੇਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ 50 50 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਕੜਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋ ਇਹ ਤੇਲ ਉ-ਬ-ਲ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ

ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਮਾਲ ਕੰਗਣੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਰੇਗਮਾਹੀ 10ਗ੍ਰਾਮ ਗਡੋਏ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ 10 ਗਰਾਮ ਮਗਾਂ 10 ਗਰਾਮ ਜੋ ਜਲਵੈਤਰੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅਕਰਕਰਾ 10ਗ੍ਰਾਮ ਦੇਸੀ ਕਪੂਰ 10 ਗਰਾਮ ਲੌਂਗ 10ਗ੍ਰਾਮ ਹਿੰਗ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਜੈਫਲ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਜੂਦ ਦਾ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਕੁਚਲਾ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਪਿਸਤਾ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਧਤੂਰੇ ਦੇ ਬੀਜ 10 ਗਰਾਮ। ਕਸਤੂਰੀ ਅੱਧਾ ਗ੍ਰਾਮ।ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾ–ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੇਲ ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਲ ਜਦੋਂ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਉ-ਤਾ-ਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀਆਂ 15 ਤੋਂ ਵੀ ਬੂਦਾ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਿੰ-ਗ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ । 10 ਮਿੰਟ ਮਾ-ਲਿ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲਿੰ-ਗ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ

ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦਸ ਲੱਖ ਦੀ ਗ-ਰਾਂ-ਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਵਧੇਰੇ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਹੈ 9876552176 ਏਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਇਨਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: