ਹਰਨੀਆਂ ਰੋਗ 100% ਸ਼ਰਤੀਆ ਇਲਾਜ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ

ਹਰਨੀਆ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਦਿ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ

ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੜ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਭੱਖੜਾ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਆਮਲਾ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ,ਬਹੇੜਾ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਪੁੰਨਰਨਵਾਂ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਗਿਲੋਯ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਸਰਨੈ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਫਲ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਵੱਡੀ ਇਲਾਇਚੀ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਸੌਫ਼ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਸੁੰਡ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਮਗਾ,ਸੰਖ ਭਸਮ ੧੦ ਗਰਾਮ , ਤਾਂਬਾ ਭਸਮ ੧੦ ਗਰਾਮ ਠੀ-ਕ-ਰੀ ਨ-ਸਾ-ਦ-ਰ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਭ-ਸ-ਮ ੧੦ਗਰਾਮ ਇਹ ਇੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ

50 50 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੀ-ਸੀ-ਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸ ਲਓ ਅਤੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭ-ਸ-ਮਾ ਮਿਲਾ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਇਕ ਚਮਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਅਤੇ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਵੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੁੱਝ ਪ-ਰ-ਹੇ-ਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਲੂ ਚੌਲ ਦਹੀਂ ਵਾਈ ਵਾਲੀਆ ਚੀਜਾਂ ਬੰ-ਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਪ-ਰ-ਹੇ-ਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹ-ਰ-ਨੀ-ਆਂ ਦੀ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.