ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਪਤ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਤੀਆ ਇਲਾਜ ਮੂਸਲੀ ਪਾਕ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁ-ਪ-ਤ ਰੋ-ਗਾਂ ਦਾ ਇ-ਲਾ-ਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁ-ਪ-ਤ ਰੂਪ ਜੋਂ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 10 ਕਿਲੋ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾਂ ਹੈ

ਉਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਿੱਲੋ ਸੋ-ਧ ਮੁ-ਸ-ਲੀ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਵਧੀਆ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਖੋਇਆ ਮਾ-ਰ-ਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੋ-ਹਿ-ਆ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਈਆ,ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵਿਚ ਇਸ ਖੋਏ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਭੁੰ-ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀ ਕੌਚ ਬੀਜ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅ-ਕ-ਰ-ਕ-ਰਾ ਇਰਾਨੀ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਲੌਗ 50 ਗਰਾਮ ਮ-ਸ-ਤ-ਗ-ਰੌ-ਮੀ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਜੈ-ਫ਼-ਲ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਭੱ-ਖ-ੜਾ 50 ਗ੍ਰਾਮ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਚਬਕ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਸਤਾਵਰ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਪਿਸਤਾ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਬਦਾਮ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਅਖਰੋਟ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਛੋ-ਟੀ ਇ-ਲਾ-ਇ-ਚੀ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਵਿ-ਦਾ-ਰੀ-ਕੰ-ਦ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਖੋਏ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਦੁਧ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮ-ਰ-ਦਾਂ ਦੇ

ਸਾਰੇ ਗੁ-ਪ-ਤ ਰੋ-ਗ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਸਾਰੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,

ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾ-ਹੇ-ਵੰ-ਦ ਹੈ,ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਕਰੋਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਅਰੋਗ ਰਹੇਗੀ |ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *