ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬਾਂਝਪਨ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਤੀਆ ਇਲਾਜ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬਾਂ-ਝ-ਪ-ਣ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਗ-ਲ-ਤੀ-ਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਕਈ ਵਾਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਵੇਚੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ

ਓਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ,ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ,ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਲਵੋਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਫਲ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣਾਂ ਹੈ,

ਕਾਓ ਫਲ 50 ਗ੍ਰਾਮ,ਪਿੱਪਲ ਦੀ ਦਾਹੜੀ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਬੀਜ਼ 10 ਗ੍ਰਾਮ, ਗੁਲਰ ਦੇ ਫ਼ੁੱਲ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਬੋਹੜ ਦੀ ਦਾੜ੍ਹੀ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜ ਲੈਣੇ ਪੰਜਾਹ ਗ੍ਰਾਮ, ਕਮਲ ਡੋਡੇ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣੇ ਹਨ ਸੋਨਾ ਭ-ਸ-ਮ ਇਕ ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣੀ ਹੈ ਲੋਹ ਭ-ਸ-ਮ ਇਕ ਗਰਾਮ ਤਾਂਬਾ ਭ-ਸ-ਮ ਇਕ ਗ੍ਰਾਮ, ਗਲੋਏ ਦਾ ਸਤ 10 ਗਰਾਮ, ਚਾਂਦੀ ਭ-ਸ-ਮ 1੍ਰ ਗਰਾਮ ਮੋਤੀ ਭ-ਸ-ਮ 10ਗ੍ਰਾਮ ਨਾਗ ਕੇਸਰ 10 ਗ੍ਰਾਮ, ਕੇਸਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਨਾਗ ਭ-ਸ-ਮ 10ਗ੍ਰਾਮ, ਸਿਰੰਗ ਭ-ਸ-ਮ 10 ਗਰਾਮ ਉ-ਪ-ਜੀ-ਵ-ਕਾ ਬੀਜ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ

ਅਤੇ ਸ਼ਿ-ਵ-ਲਿੰ-ਗ ਬੀਜ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ,ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਚ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀਹ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਾ-ਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ,

ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਾ-ਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਪਿੰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡ-ਸ-ਕਾ ਹੈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤਸਿਲ ਲਹਿਰਾਕਾਕਾ ਇਹ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਅਜੋਕੇ ਗ੍ਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇ-ਲਾ-ਜ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਰ ਐਤਵਾਰ ਪਿੰਡ ਦੱਸ ਕੇ ਵੇਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਇਹ ਦੁਆਈ ਬਣੀ-ਬਣਾਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ 9876552176 ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੱਸ ਕੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੁ-ਕ-ਤਿ-ਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂ-ਝ-ਪ-ਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *