ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ

ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਫੁਲਕੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸੈ-ਲ-ਫ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਪਾਂ ਪੁਸ਼ਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈ-ਲ-ਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਡੰ-ਡ ਬੈਠਕਾਂ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿੱਕੇ-ਮੋਟੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਿਲਜੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾ-ਲ-ਤੂ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਵਾਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈ-ਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੁਰਸੀ ਉਪਰ ਸਿੱਧੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਸਰਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਐਂ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੱਜੇ-ਖੱਬੇ ਦੇਖ ਨਾਹੀਂ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਨੂੰ ਘੁ-ਮਾ-ਉਂ-ਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰ-ਗਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆ-ਯੁ-ਰ-ਵੈ-ਦਿ-ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਹਲਦੀ ਪਾ। ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੁਟਕੀਆਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਹਲਕਾ ਗਰਮ ਜੇਹਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਾਣ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੋ-ਗ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਾ-ਕ-ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੋ ਗੇ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *