ਕਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿਵੇ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ-ਦੇਖੋ ਜਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ.ਲਿਵਰ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਭੈ-ੜਾ ਗ-ਰ-ਕ ਕਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ.ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਚੀਜ਼ ਗਈ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ.ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ-ਹਾ-ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ

ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਉ-ਪ-ਰ ਗ-ਲ-ਤ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਸੋ-ਜ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ .ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੱਧ.ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁ-ੜੀ-ਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹਾ-ਰ-ਟ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖ਼ੂ-ਨ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾ-ੜ੍ਹ ਫੇ-ਲ੍ਹ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ.ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਡ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਅਤੇ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ.ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਲੋਡ਼ ਤੋਂ

ਵੱਧ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀਅਾਂ ਹੋੲੀਅਾਂ ਲੀਵਰ ਨਾਲ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀਆਂ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਕਿਡਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ.ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਪੀਣਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁ-ਹਾ-ਨੂੰ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.