ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੈ-ਕ-ਸ ਲਾਇਫ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬ-ਰ-ਬਾ-ਦ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

ਅ-ਲ-ਕੋ-ਹ-ਲ ਤੇ ਸੈ-ਕ-ਸ ਦੋਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੋ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੀ-ਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਦਾ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਸੈ-ਕ-ਸ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਣ ਲਵੋ।ਪੁਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ:

ਇ-ਰੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ – ਅਲਕੋਹਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥ ਖੂ-ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇ-ਰੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਵਿੱਚ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਐਂ-ਜੀ-ਓ-ਟੈਂ-ਸੀ-ਨ ਨਾਂ ਦੇ ਹਾ-ਰ-ਮੋ-ਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇ-ਰੈ-ਕ-ਟਾ-ਈ-ਲ ਨ-ਪੁੰ-ਸ-ਕ-ਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੱਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਇ-ਜੈ-ਕਿ-ਯੂ-ਲੇ-ਸ਼-ਨ ਵਿਚ ਮੁ-ਸ਼-ਕ-ਲ – ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਔ-ਰ-ਗੈ-ਜ਼-ਮ (ਸੈ-ਕ-ਸ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ 30 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤ-ਣਾ-ਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮੁ-ਸ਼-ਕ-ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾ-ਮ-ਲਿ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਸੰ-ਤੁ-ਸ਼-ਟ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਜਿ-ਨ-ਸੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ – ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਜਿਨਸੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਹੋ-ਸ਼ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੈ-ਕ-ਸੁ-ਅ-ਲੀ ਪ-ਰ-ਫ਼ਾ-ਰ-ਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ-ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।ਸੈ-ਕ-ਸੁ-ਅ-ਲ ਰਿ-ਸ-ਕ – ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਸਹੀ ਢੰ-ਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਤੇ ਸ-ਮ-ਝ-ਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ-ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਸੈ-ਕ-ਸੁ-ਅ-ਲੀ ਅ-ਰਾ-ਊ-ਜ਼ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੈ-ਕ-ਸੁ-ਅ-ਲ ਜਾਂ ਮ-ਲ-ਟੀ-ਪ-ਲ ਪਾਰਟਨਰ ਸੈ-ਕ-ਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐ-ਸ-ਟੀ-ਡੀ ਦਾ ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *