ਇਹ ਤੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲਗਾ ਲਿਓ-ਇੰਦਰੀ ਘੋੜੇ ਵਾਂਗ ਮੋਟੀ ਹੋਜੂ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਸ ਤੇਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਵਰਗੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਾ-ੜਾਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੀ ਵਿੱਚ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾ-ਕ-ਤ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਿੰ-ਗ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੂ-ਤੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਰਗੜਨਾ ਹੈ ਇਸ ਲਿੰ-ਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰ-ਗ-ੜ-ਨਾ ਇਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਉਪਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰੋਮ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰ oil ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਤ ਅਜਵਾਇਣ 1 ਤੋਲਾ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਜਵਾਇਣ ਨੂੰ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇਲ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੇਲ ਹਲਕਾ ਗਰਮ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੀ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਠ ਦਿਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੀ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਅਨੋਖੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ

ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸੰ-ਭਾ-ਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ।ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ਼-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼-ਰਾ-ਬ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਵਿਚ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਬੰ-ਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Comment