ਲੀਵਰ ਦੀਆਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਬ-ਚ-ਣੈ ਤਾਂ ਕਰੋ ਆਹ ਕੰਮ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜੇ ਸਾਡਾ ਲਿਵਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਈ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਬ-ਚਿ-ਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਸਾਡੀ ਸਿ-ਹ-ਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਔ-ਸ਼-ਧੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ,ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੱ-ਛ-ਣ ਹੈ ਜ-ਲ-ਣ, ਇਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭੈ-ੜੀ ਜ-ਲ-ਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇ ਜ-ਖ-ਮਾ ਤੇ ਲੂ-ਣ ਛਿ-ੜ-ਕਿ-ਆ ਹੋਵੇ,ਨੱਕ ਦੀ,ਮੂੰਹ ਦੀ,ਗਲੇ ਦੀ,ਅੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ,

ਪੇਟ ਦੀ,ਬ-ਵਾ-ਸੀ-ਰ,ਮੂ-ਤ-ਰ ਮਾਰਗ ਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਜ-ਲ-ਣ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਔ-ਸ਼-ਧੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ-ਰਾ-ਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋ ਲੋਕ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਲਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੰਮੇ ਪੈਣ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਵਿ-ਗ-ੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰੋਣ ਨੂੰ ਮ-ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਥੋ ਤੱਕ ਕਈ ਉਹਨਾ ਦਾ ਆ-ਤ-ਮ ਹੱ-ਤਿ-ਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮ-ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਖ-ਰਾ-ਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਲੀਵਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜ-ਖ-ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਗਲ ਗਿਆ ਤਾਂ

ਐ-ਸਿ-ਡੀ-ਟੀ ਬਣੇ ਗੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਗਰਮ ਮਸਾਲੇ ਦੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਮ-ਸਾ-ਲੇ ਦਾ ਨਹੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾ ਨੇ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਖਾ-ਣਾ ਬੰ-ਦ ਕਰਤਾ ਆ ਪਰ ਇਹ ਮਸਾਲਾ ਗਰਮ ਹੈ ਈ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਚੀਜਾਂ ਬੰ-ਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਤ-ਸ-ਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਕ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਤੇ ਇਕ ਗਰਮ ਮਸਾਲੇ,ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੇ-ਜਾ-ਬ ਪੈਦਾ ਨਹੀ ਕਰਦੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਛੱ-ਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਗਰਮ ਮ-ਸਾ-ਲੇ ਚ ਧ-ਨੋ-ਆ,ਹਲਦੀ,ਨਮਕ,ਸਿੰਦਾ ਨਮਕ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਦਾਲ ਚੀਨੀ,ਤੇਜ ਪੱਤਰ,ਵੱਡੀ ਇਲਾਚੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਰਮ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗੋ-ਲੀ,ਇਹ ਗੋ-ਲੀ ਬਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ,ਪਾਚਨ ਪ੍ਰ-ਣਾ-ਲੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੁ-ਕ-ਸ ਆ,ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਆ,ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਦਾ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਆਉਣਾ,ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਣਾ,ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਪ-ਰੈ-ਗ-ਨੈਂ-ਨ-ਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾ-ਰ-ਟ ਦੀ ਬੀ-ਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੰਨਾ ਚੂ-ਪ-ਣਾ ਵੀ ਬੰ-ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰ-ਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਲੀਵਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇ-ਜਾ-ਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਰੂਰ ਲਾਲ ਮਿ-ਰ-ਚ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.