ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ 7 ਕੰਮ-ਘਰ ‘ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਜਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਐਤਵਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਜਲ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ 7 ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਹਨ

ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ‘ਚ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਲੀਆ, ਘਿਓ ਜਾਂ ਪਾਨ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪੰਜ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਤਾਂ ਨਾ ਵੇਚੋ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤਾਂਬਾ ਆਦਿ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਚੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਹਿਨੋ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦਿਨ ਨੀਲੇ, ਕਾਲੇ, ਭੂਰੇ ਅਤੇ ਸਲੇਟੀ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣਾ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲੂਣ ਨਾ ਖਾਓ ਦਰਅਸਲ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਮਕ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਮਾਸ ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਸ-ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਅਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਲ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਵਾਲ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਾਡੀ ਚਮਕ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰੋ ਦਰਅਸਲ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *