ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ-ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗ਼ਰੀਬੀ-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਝੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਹ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਗੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਵਿਚ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੁ-ਸੀ-ਬ-ਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਦੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ

ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ-ਸੀਨਾ- ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪ-ਸੀ-ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇ ਕ-ਟਾ-ਨੂੰ ਪੈਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੁਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੱ-ਪ-ਲਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛ-ਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ ਪੈਰਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ ਮਾ-ੜਾ ਜਾ ਚੰਗਾ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਲਿ-ਖਾ-ਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੈਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੇ-ਖ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਊ-ਰ-ਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿ-ਖ-ਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ-ਫ਼-ਲ-ਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂ-ਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ

ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਪੜੇ ਹਨ ਨਾਂ ਦੇ ਪਾਉਣੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ-ਟਾ-ਣੂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਾਠ-ਪੂਜਾ ਵਾਲੀ ਮਾਲਾ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਵੀ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿ-ਲ-ਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂ-ਝਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂ-ਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵ-ਰ-ਤ-ਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ

ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਵੀ ਭ-ਲਾ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *