ਜੇ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾ ਇਹ 5 ਚੀਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜੇ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜ ਚੀਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣਾ।ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਨੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਕੰਗਾਲੀ, ਦੁਖ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੰ-ਨ ਦਾ-ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਆ।ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੁਖੀ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁ-ੜ-ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਜੋ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਆਵੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ।ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾ-ੜੀ ਮੱਤ ਨਾ ਦੇਵੋ ਮਾ-ੜੀ ਸ-ਲਾ-ਹ ਨਾ ਦੇਵੋ।ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰ-ਦਿ-ਆ ਚੁ-ਗ-ਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ,

ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾ-ੜਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ।ਤੀਸਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕ-ਲੇ-ਸ਼ ਤੋਂ ਦੂ-ਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨਾ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁ-ਰਾ ਭ-ਲਾ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ ਔਰਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ।ਚੌਥਾ ਜੋ ਕਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨਾ।ਸਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਬ-ਜ਼ੁ-ਰ-ਗਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਵਖਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੈ-ਸੀ-ਅ-ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਖ-ਰ-ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.