ਕਿਤੇ ਲੈਂਣੇ ਦੇ ਦੇਂਣੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ AC ਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕ ਵਾਰ ਇਹ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਤੋਂ ਬੰ-ਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਬਟਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰ-ਦ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇ ਸੱਭੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅੱਸੀ ਪ-ਰ-ਸੈਂ-ਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਿ-ਪੋ-ਰ-ਟ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਾਕੇ ਬਟਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰ-ਦ ਕਰਦੇ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਉ ਸਾਡਾ ਏ ਸੀ ਨੂੰ ਜਾਕੇ ਸਿੱਧਾ ਮੇਨ ਸਵਿੱਚ ਔਫ਼-ਬੰ-ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਵੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਅੰ-ਦ-ਰੂ-ਨੀ ਅੰ-ਗਾਂ ਤੇ ਅ-ਸ-ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਚਲਾਇਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰਿਮੋਟ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰ-ਦ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਮੇਨ ਸਵਿੱਚ ਬੰ-ਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋਣ

ਦੇ ਚਾਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਮੋਟ ਹਨ ਖ-ਰਾ-ਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੇ,

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸ-ਲਾ-ਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.