ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਗਿਲਾਸ ਬਣਾਕੇ ਪੀਓ-ਐਨਾ ਖੂਨ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਲਵੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂ-ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੀਰੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਆਉ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਐਂ-ਟੀ ਫੰ-ਗ-ਲ ਐਂ-ਟੀ ਔ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ ਅਤੇ ਫਾ-ਈ-ਬ-ਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿਚ ਆ-ਇ-ਰ-ਨ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਫਾਰਫੋਰਸ

ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਤੇ ਰੌਂ-ਗ-ਟੇ ਨਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਹੈ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਸ਼ੀ-ਰੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁ-ਸ਼-ਕ-ਲਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਅਤੇ ਨਿ-ਰੋ-ਗੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ

ਜੀਰੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਟਾਪਾ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੀ-ਰੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਹੀ ਜੀਰੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖ਼ੂ-ਨ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੈਸ ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਪਚਣਾ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੀ-ੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਦਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀਰੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਾ-ਰੀ-ਆਂ ਹੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ੀਰੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਂਦ ਆਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਲਾਲਨ ਹੈ

ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੀਰੇ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਗਰਮ ਗਰਮ ਹੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਠੰਢਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉੱਪਰ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਅਤੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਿਰੋਗੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.