1 ਗਿਲਾਸ ਪੀ ਲਓ-ਲੀਵਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਬਾਹਰ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਲਿਵਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਲੀਵਰ ਵਿਚ ਗੰ-ਦ-ਗੀ ਪੈਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਅੰਗ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੇਰ ਆਪਣਾ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੈਸ ਕਬਜ਼ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਪੇਟ ਤੇ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਰੋਲ ਮੋਟਾਪਾ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇ-ਨ-ਫੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੋਜ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹੀ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ,ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਲਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਹਲਦੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਵਰ ਦੀ ਗੰ-ਦ-ਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਚਮਚ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਲੀਵਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮ-ਹੱ-ਤ-ਵ-ਪੂ-ਰ-ਨ ਅੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਲੀਵਰ ਖ਼-ਰਾ-ਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼-ਰਾ-ਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ

ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਟ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਰਹੇਗਾ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਵੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.