3 ਦਿਨ ਖਾਲ਼ੀ ਪੇਟ ਪੀ ਲਓ-ਕਦੇ ਵੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ-cholesterol ਨਸਾਂ ਦੀ ਬਲਾਕੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਪੀ ਲਵੋ,ਅੱਸੀ ਸਾਲ ਤਕ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ,ਨਸਾਂ ਦੀ ਬਲੌਕੇਜ, ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।ਦੋਸਤੋ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣਾ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਖ਼ੂਨ ਗੰਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਗਾੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਨਾੜੀਆਂ

ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਈ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਸੁੰਗੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਖੂਨ ਦਾ ਵਹਾਅ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਖੂਨ ਦਾ ਵਹਾਅ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੱ-ਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਸਾਡੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਘੁਲਦਾ,ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਜਬਾੜੇ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਭ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦਾ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਲੋਕ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਖ਼ੂਨ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ,ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੌਕੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਲੌਕੀ ਦੇ ਜੂਸ ਵਿਚ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਚਮਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਪੀਓ।ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀਣ ਤੇ ਹੀ ਤਹਾਨੂੰ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਲੱਛਣ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ।ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਛਾਲ,ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਛਾਲ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਡੇ ਖ਼ੂਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਫੈਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਚਮੱਚ ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਛਾਲ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਪੀ ਲਵੋ।ਇਸ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਲੈਸਟਰੋਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ,ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਹਾਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਰਾਤ ਨੂੰ

ਇਕ ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਭਿਓ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਸ ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲਵੋ।ਮੇਥੀ ਦਾਣੇ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਗਠੀਆ ਰੋਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨੁਕਤੇ ਦੱਸੇ ਹਨ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਇਕ ਹੀ ਨੁਕਤਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *