ਕੋਲੈਸਟ੍ਰਾਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਓ ਇਹ 5 ਡਰਿੰਕਸ

ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰਾਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ,ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ,ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਸਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਿ-ਗ-ਰ-ਟ ਪੀਣ ਦੀ ਆ-ਦ-ਤ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਦਰਅਸਲ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਜੂਸ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੂਸ ਪੀਣ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਈ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜੂਸ ਬਾਰੇ।

1.ਅਨਾਰ ਦਾ ਜੂਸ-:ਅਨਾਰ ਦੇ ਜੂਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫਲਾਂ ਦੇ ਜੂਸ ਦੇ ਮੁਕਾ-ਬਲੇ ਐਂ-ਟੀ-ਆ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ-ਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਂ-ਟੀ-ਆ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ ਗੁਣ ਐਲਡੀਐਲ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਨਾਰ ਦਾ ਜੂਸ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਨਾਰ ਦਾ ਜੂਸ ਧ-ਮ-ਨੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਪ-ਲੇ-ਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂ-ਨ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਸੁ-ਧਾ-ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੂਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ‘ਚ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲਯੁਕਤ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਸ ਜੂਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੇਵਨ ਕਰੋ।

2.ਸੰਤਰੇ ਦਾ ਜੂਸ-:ਸੰਤਰੇ ਦਾ ਜੂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਚਰਬੀ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰਾ-ਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਤਰੇ ਦਾ ਜੂਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਡੀ-ਟੌ-ਕ-ਸ-ਫਾ-ਈ ਕਰਨ ‘ਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ‘ਚ pH ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਡਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋ-ਕ-ਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤਰੇ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ।

3.ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਜੂਸ-:ਟਮਾਟਰ ਲਾ-ਈ-ਕੋ-ਪੀ-ਨ ਨਾਮਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਜੋ ਲਿ-ਪਿ-ਡ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁ-ਧਾ-ਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖ-ਰਾ-ਬ LDL ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ‘ਚ ਨਿ-ਆ-ਸੀ-ਨ ਤੱਤ ਵੀ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰਾ-ਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਦਾ ਫਾ-ਈ-ਬ-ਰ ਪੇਟ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿ-ਹ-ਤ-ਮੰ-ਦ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।

4.ਓਟਸ ਪੀਓ-:ਓਟਸ ਵਿੱਚ ਬੀਟਾ-ਗ-ਲੂ-ਕ-ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਜੋ ਆਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੈੱ-ਲ ਵਰਗਾ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿ-ਤ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਸ-ਮਾ-ਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਓਟਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਇਹ ਡਰਿੰਕ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ‘ਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਖੋ-ਜਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਬੀਟਾ-ਗਲੂਕਾਨ ਦਾ ਸੇਵਨ 7% ਤੱਕ ਐ-ਲ-ਡੀ-ਐ-ਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਟ ਡਰਿੰਕ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਓਟਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਭਿਓਂ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਸ ਲਓ। ਫਿਰ ਇਸ ‘ਚ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸ-ਮੂ-ਦੀ ਬਣਾ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ।

5.ਕੱਦੂ ਦਾ ਜੂਸ-:ਕੱਦੂ ਦੇ ਜੂਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼-ਕ-ਤੀ-ਸ਼ਾ-ਲੀ ਐਂ-ਟੀ-ਆ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੌ-ਲੀ-ਫੇ-ਨੋ-ਲਿ-ਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਅਤੇ ਬੀ-ਟਾ-ਕੈ-ਰੋ-ਟੀ-ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧ-ਮ-ਨੀ-ਆਂ ਦੇ ਸ-ਖ਼-ਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਡਰਿੰਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੱਦੂ ਦਾ ਜੂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੱਦੂ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਪੀਸ ਕੇ ਜੂਸ ਬਣਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਇਸ ਜੂਸ ‘ਚ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਜੂਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਜੂਸ ਪੀਓ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਤੇਲਯੁਕਤ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਜੂਸ ਨੂੰ ਪੀਓ। ਇਹ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਖ-ਰਾ-ਬ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹੇਗਾ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *