ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਚਾਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੀਲੋ

ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਕਾਰ ਦੁ-ਖੁ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮ-ਲੇ-ਰੀ-ਆ ਟਾ-ਈ-ਫਾ-ਈ-ਡ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂਰੋਂ ਦੀਆ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੂ-ਨ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਖੂ-ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ

ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਾਮ ਲੈਣੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਤਿਲ ਲੈਣੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਹੈ,

ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ.ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕਬਜ਼ ਗੈਸ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚ-ਮ-ੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵਾਂ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜ-ਵਾ-ਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਚੀਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੋਟਾਪਾ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਚਮੜੀ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਰੌਣਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਤਿੱਨ ਫੈਟੀ ਐ-ਸਿ-ਡ ਐਂ-ਟੀ-ਓ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂਟ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਮੈਂ-ਗ-ਨੀ-ਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ.ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਗ-ਲੋ-ਅ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲੈ ਆਉਣੇ ਹਨ ਗ-ਲੋ-ਅ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਹਨ ਗਲੋਅ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਸ ਕੱਢ ਕੇ ਜੂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੋਰ ਨੁਸਖੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿ-ਸ਼ੈ-ਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਖ਼ੂ-ਨ ਦੀ ਸ-ਰ-ਕੂ-ਲੇ-ਸ਼-ਨ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੰਜ ਬਦਾਮ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਬਦਾਮ ਖਾ

ਲੈਣੇ ਹਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਚਿੱਟੇ ਚਡ਼੍ਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਲਓ ਬਿਲਕੁੱਲ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਣੇ ਹਨ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ. ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਹੱਡੀਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋੜ ਤੁਹਾਡੇ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੋਡ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋਡ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋਣਗੀਆਂ

ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ.ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਛਾ-ਤੀ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜ ਗੁ-ਲਾ-ਮ ਗਲੋ ਦਾ ਚੂਰਨ ਪੰਜ ਗਰਾਮ ਮਲੱਠੀ ਦਾ ਚੂ-ਰ-ਨ ਇ-ਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੀਆਂ ਬਲਗਮ ਵਰਗੀਆਂ ਖਾਂ-ਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋ ਗਿਲਏ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ

ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਿ-ਲ-ਰੌ-ਏ ਦੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੁਟਕੀਆਂ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੀਲੀਆ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈ-ਕ-ਟੀ-ਰੀ-ਆ ਮਾ-ਡ਼ੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਸ-ਰੀ-ਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੁਟਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿ-ਲ-ਰੌ-ਏ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਥੱਲੇ ਵੀਡਿਓ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੋਗੇ.

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.