1 ਵਾਰ ਖਾਓੁ -3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੁਸਕਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਦੇ ਕਾਮ ਉ-ਤੇ-ਜ-ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ-ਬ-ਰ-ਦ-ਸ-ਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾਕਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ mobile tv ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ

ਵਿਚ ਗ-ਲ-ਤ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣਾ ਗ਼-ਲ-ਤ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿਣੀ ਸਾਡੇ ਗ-ਲ-ਤ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਪੀਣੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਫਲ ਫਰੂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਅ-ਸ਼-ਵ-ਗੰ-ਧਾ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਜ-ਨ-ਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਿਚ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁ-ਧਾ-ਰ-ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖ ਸਕਾਂਗੇ,

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.