ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ 2 ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਖਾ ਲਵੋ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਉਂਗੇ ਇਹ 3ਬਿਮਾਰੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਖਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਖਾਂਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਖਾਂਸੀ ਆਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਨਮਕ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਟਣ ਦੇ

ਨਾਲ ਖਾਂਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁ-ਕਾ-ਮ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾ ਨੂੰ ਗੈਸ ਅਤੇ ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਡ਼ੀਆਂ ਕਿਹਡ਼ੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਆਓ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਵੋ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਕੱ-ਟਿ-ਆ ਹੋਇਆ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਇਸ ਅੱਧੇ ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਕਾਲੀ

ਮਿਰਚ ਦਾ ਲੂਣ ਪਾ ਦੇਵੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਗਲਾ ਖ਼-ਰਾ-ਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲੇ ਵਿਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਿਉ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਟ ਚੱਟ ਕੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ-ਲੇ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ

ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇ-ਨ-ਫੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ

ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਆਪਣਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੀ-ੜੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਲੱਸੀ ਦਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਸ ਦੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ

ਪੇਟ ਦੇ ਕੀ-ੜੇ ਮ-ਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਵੀ ਸਾਫ ਰਹੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਦੇ ਘਿਓ ਨਾਲ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.